หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน_ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 [04/08/2565,12:03:34]
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 [23/06/2565,15:04:21]
Template โครงงานวิทยาศาสตร์ [23/06/2565,13:15:12]
การลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน [21/06/2565,11:22:25]
QR Code การรับสมัครการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2565 [17/06/2565,11:14:06]
สมัครการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2565 [17/06/2565,11:11:44]

รายการแข่งขัน !!! คลิ๊กชื่อรายการแสดงรายละเอียด !!! จำนวนลงทะเบียน ผลการแข่งขัน
ร.ร. ทีม ผู้แข่ง
1.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :วันที่ 18 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.30-09.00 น. และ 13.30 – 14.
เวลาแข่งขัน :09.00-11.00 น. และ 14.00-16.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก อาคาร 5 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์ และ รอบชิงชนะเลิศ อาคารบริการวิชาการ ชั้น 4 ห้องชมพูนุช 1A และ 1B
23 23 69 รอบแรก    รอบตัดสิน   
2.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.30-09.00 น. และ 13.30 – 14.
เวลาแข่งขัน :09.00-11.00 น. และ 14.00-16.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก อาคาร 5 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์ และ รอบชิงชนะเลิศ อาคารบริการวิชาการ ชั้น 4 ห้องชมพูนุช 1A และ 1B
43 43 129 รอบแรก    รอบตัดสิน   
3.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :รอบคัดเลือก 08.30-09.00 น. และ
เวลาแข่งขัน :รอบคัดเลือก 09.00-11.00 น. และ รอบชิงชนะเลิศ 14.00-16.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก อาคาร 5 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์ และ รอบชิงชนะเลิศ อาคารบริการวิชาการ ชั้น 4 ห้องชมพูนุช 1A และ 1B
40 40 120 รอบแรก    รอบตัดสิน   
4.โครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ BCG” ระดับประถมศึกษา
วันที่แข่งขัน :18-20 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.30-09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00-16.30 น.
สถานที่แข่งขัน :บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
3 3 9 รอบตัดสิน   
5.โครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ BCG” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18-20 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.30-09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00-16.30 น.
สถานที่แข่งขัน :บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
12 12 36 รอบตัดสิน   
6.โครงงานวิทยาศาสตร์ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ BCG” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :18-20 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.30-09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00-16.30 น.
สถานที่แข่งขัน :บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
17 17 50 รอบตัดสิน   
7.กิจกรรมการแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.30 – 09.00 ;13.00 – 13.30 น
เวลาแข่งขัน :09.00 - 10.30 น. และ 13.30 – 15.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก: อาคาร 3 ห้อง 0344 และรอบชิงชนะเลิศ อาคารศูนย์วิทย์ฯ (อาคาร 23) ห้อง 23301 และ 23303
19 19 38 รอบแรก    รอบตัดสิน   
8.กิจกรรมการแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.30 – 09.00 ;13.00 – 13.30 น
เวลาแข่งขัน :09.00 - 10.30 น. และ 13.30 – 15.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก: อาคาร 3 ห้อง 0344 และรอบชิงชนะเลิศ อาคารศูนย์วิทย์ฯ (อาคาร 23) ห้อง 23301 และ 23303
23 23 46 รอบแรก    รอบตัดสิน   
9.กิจกรรมการแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.30-09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00-10.00 น.
สถานที่แข่งขัน :บริเวณทางเดินด้านข้าง โถง ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
9 9 27 รอบตัดสิน   
10.กิจกรรมการแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.30-09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00-10.00 น.
สถานที่แข่งขัน :บริเวณทางเดินด้านข้าง โถง ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
16 16 48 รอบตัดสิน   
11.การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สำหรับครู) ระดับไม่กำหนดระดับชั้น
วันที่แข่งขัน :18-19 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.30-09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00-16.30 น.
สถานที่แข่งขัน :บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
11 19 19 รอบตัดสิน   
12.กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.30-09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00-16.30 น.
สถานที่แข่งขัน :บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
5 5 15 รอบตัดสิน   
13.กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.30-09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00-16.30 น.
สถานที่แข่งขัน :บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
8 9 27 รอบตัดสิน   
14.การแข่งขันการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลาลงทะเบียน :9.30 น. – 10.00 น. และ 13.00 น
เวลาแข่งขัน :10.00 น. – 12.00 น. และ 13.30 น. – 15.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก: อาคารบริการวิชาการ ชั้น 4 ห้องชมพูนุท 2A รอบชิงชนะเลิศ: อาคารบริการวิชาการ ชั้น 4 ห้องชมพูนุท 2A
13 13 26 รอบตัดสิน   
15.การแข่งขันการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :9.30 น. – 10.00 น. และ 13.00 น
เวลาแข่งขัน :10.00 น. – 12.00 น. และ 13.30 น. – 15.00 น.
สถานที่แข่งขัน :รอบคัดเลือก: อาคารบริการวิชาการ ชั้น 4 ห้องชมพูนุท 2ฺB รอบชิงชนะเลิศ: อาคารบริการวิชาการ ชั้น 4 ห้องชมพูนุท 2B
25 25 48 รอบตัดสิน   
16.การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.30-09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00-12.00 น.
สถานที่แข่งขัน :อาคารบริการวิชาการ ชั้น 4 ห้องชมพูนุท 2A
37 37 37 รอบตัดสิน   
17.การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.30-09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00-12.00 น.
สถานที่แข่งขัน :อาคารบริการวิชาการ ชั้น 4 ห้องชมพูนุท 2B
36 36 36 รอบตัดสิน   
18.การแข่งขันเอแม็ท (A-Math) (ประเภททีม) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.00 - 08.30 น.
เวลาแข่งขัน :09.00-14.30 น.
สถานที่แข่งขัน :หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
28 44 86 รอบตัดสิน   
19.การแข่งขันเอแม็ท (A-Math) (ประเภทเดี่ยว) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.00 - 08.30 น.
เวลาแข่งขัน :09.00-14.30 น.
สถานที่แข่งขัน :หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
30 60 60 รอบตัดสิน   
20.การแข่งขันเอแม็ท (A-Math) (ประเภทเดี่ยว) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.00 - 08.30 น.
เวลาแข่งขัน :09.00-14.30 น.
สถานที่แข่งขัน :หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
30 53 53 รอบตัดสิน   
21.การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ระดับประถมศึกษา
วันที่แข่งขัน :18 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.00 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00-15.30 น.
สถานที่แข่งขัน :สนามฟุตบอลหลังตึกอาลัมพาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
27 27 81 รอบตัดสิน   
22.การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่แข่งขัน :19 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.00-09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00-15.30 น.
สถานที่แข่งขัน :ณ สนามฟุตบอลหลังตึกอาลัมพาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
28 28 84 รอบตัดสิน   
23.การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่แข่งขัน :20 สิงหาคม 2565
เวลาลงทะเบียน :08.00 - 09.00 น.
เวลาแข่งขัน :09.00-15.30 น.
สถานที่แข่งขัน :สนามฟุตบอลหลังตึกอาลัมพาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
32 32 96 รอบตัดสิน   
รวม 114 593 1,240  
โรงเรียน/สถาบัน ผู้ประสานงาน
1.โกวิทธำรงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  - นางสาวศิวา แก้วก๋อง
2.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่  - นางจารุวรรณ ศริจันทร์
3.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่  - นายพิทักษ์ ไชยราช
4.วิชัยวิทยา เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  - นายต่อพงศ์ พิศพันธุ์
5.วิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่  - นายธรรมรัตน์ สุขสนาน
6.วชิรวิทย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  - นายวุฒิชัย เตียเจริญ
7.นวมินทราชูทิศพายัพ จ.เชียงใหม่  - นายนันทวุฒิ พุทธวงค์
8.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  - ว่าที่ร้อยตรีศุกรศร รุ่งสว่างสาธิต
 - นางสาวอังคณา สิงห์น้อย
 - นางสาวเวทิสา ตุ้ยเขียว
9.บ้านสันกำแพง จ.เชียงใหม่  - นางสายทอง ใจปัญญา
10.โรงเรียนวชิราลัย จ.เชียงใหม่  - นางสาววิภารัตน์ ดอกแสง
 - นางสาวปภัสนันท์ มณีขัติย์
 - นายธีรเดช พิลาแดง
New Document
ลงทะเบียน
เข้าร่วมการแข่งขัน

แผนผังบริเวณจัดงาน
     วิทยาศาสตร์นิทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง