หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน_ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 [04/08/2565,12:03:34]
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 [23/06/2565,15:04:21]
Template โครงงานวิทยาศาสตร์ [23/06/2565,13:15:12]
การลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน [21/06/2565,11:22:25]
QR Code การรับสมัครการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2565 [17/06/2565,11:14:06]
สมัครการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2565 [17/06/2565,11:11:44]

 

New Document
ลงทะเบียน
เข้าร่วมการแข่งขัน

แผนผังบริเวณจัดงาน
     วิทยาศาสตร์นิทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง